Denne siden er under oppbygging.  Det kommer mer informasjon of Pool robot, warmepumpe for svømmebasseng, poolfilter etc som vi allerede har importert og solgt.